Grzegorz Laszczyk

Grzegorz Laszczyk

Frontend Developer/PGS Software

Frontend developer z dwudziestoletnią praktyką w składzie tekstu. Składał materiały do druku, głównie książki. Dziesięć lat prowadził zajęcia z grafiki komputerowej, składu tekstu I przygotowania do druku.