Jakub Nabrdalik

Jakub Nabrdalik

Developer, Architect, Manager

Programista, architekt, menedżer skupiony na DDD/TDD i prawach Conway’a.