Krzysztof Kąkol

Krzysztof Kąkol

Development Manager

Solutions Architect. Od 19 lat związany z branżą IT. Zajmował się zarządzaniem projektami, analizą systemów, rozwojem PHP i .NET. Oprócz rozwiązań chmurowych AWS i GCP, interesuje się dobrymi praktykami DevOps i Machine Learning. Bierze również aktywny udział w badaniach nad przetwarzaniem sygnału mowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Xebia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Suchej 3 moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Xebia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Suchej 3 moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).