Krzysztof Kąkol

Krzysztof Kąkol

Development Manager

Solutions Architect. Od 19 lat związany z branżą IT. Zajmował się zarządzaniem projektami, analizą systemów, rozwojem PHP i .NET. Oprócz rozwiązań chmurowych AWS i GCP, interesuje się dobrymi praktykami DevOps i Machine Learning. Bierze również aktywny udział w badaniach nad przetwarzaniem sygnału mowy.