Krzysztof Szymczak

Krzysztof Szymczak

.NET Developer

Programista z kilku-letnim doświadczeniem. .netowiec z wyboru, JSowiec z zamiłowania. Mieszanka wybuchowa lenia i człowieka który w swoim TODO wpisałby WSZYSTKO, bo nie ma takiej dziedziny IT która by go nie interesowała.