Piotr Lewandowski

Piotr Lewandowski

Senior Software Engineer Dynatrace

Piotr pracuje w Dynatrace jako Senior Software Engineer oraz Team Leader zespołu Core UI, gdzie zarządzamy architekturą UI by kolejne kilkanaście zespołów nie musiało się skupiać na niskopoziomowych głupotkach 🙂 Z Angularem związany od 2014.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Xebia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Suchej 3 moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Xebia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Suchej 3 moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).