Piotr Lewandowski

Piotr Lewandowski

Senior Software Engineer Dynatrace

Piotr pracuje w Dynatrace jako Senior Software Engineer oraz Team Leader zespołu Core UI, gdzie zarządzamy architekturą UI by kolejne kilkanaście zespołów nie musiało się skupiać na niskopoziomowych głupotkach 🙂 Z Angularem związany od 2014.